Misja i historia

Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest działalność na rzecz ogółu społeczności województwa Wielkopolskiego poprzez:
1. integrację i rozwój oraz stworzenie reprezentacji muzeów wielkopolskich;
2. stworzenie wspólnej płaszczyzny porozumiewawczej, wymiany naukowych i praktycznych doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania muzeów;
3. występowanie wobec administracji rządowej i samorządowej w istotnych sprawach dotyczących muzeów;
4. pomoc w poszukiwaniu dofinansowania dla muzeów z funduszy zewnętrznych, w tym ze środków unijnych;
5. stworzenie szerokiej wymiany bieżących informacji o przedsięwzięciach kulturalnych i organizacyjnych;
6. współdziałanie przy organizacji i wymianie wystaw na terenie kraju i poza jego granicami;
7. umacnianie rangi zawodu muzealnika;
8. tworzenie atmosfery zaufania i szacunku dla ochrony dóbr kultury zgromadzonych w muzeach;
9. ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników muzeów;
10. współdziałanie przy organizowaniu konkursów wiedzy dla społeczeństwa;
11. organizowanie konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce "Izabella";
12. przygotowywanie propozycji przepisów dotyczących działalności muzeów i ich zmiany.
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. W dziedzinie rozwoju naukowego:
a. opracowywanie dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych instytucji opinii w sprawach dotyczących muzeów wielkopolskich oraz tworzenia nowych placówek muzealnych w Wielkopolsce,
b. przedstawianie zainteresowanym władzom koncepcji i strategii rozwoju muzealnictwa wielkopolskiego,
c. opiniowanie programów rozwoju muzealnictwa wielkopolskiego oraz na wniosek władz lub zainteresowanych muzeów planów tworzenia nowych placówek,
d. współpracę z Krajowymi Komitetami ICOM i ICOMOS oraz innymi organizacjami muzealnymi, naukowymi i dydaktycznymi w kraju i za granicą.
 
2. W ramach wymiany doświadczeń:
a. inicjowanie, organizowanie i współorganizowanie międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencji naukowych, sympozjów i spotkań,
b. organizowanie grup konsultacyjnych specjalistów w celu omawiania istotnych zagadnień dla muzealnictwa, w tym również problemów naukowych, konserwatorskich, organizacyjnych i technicznych,
c. organizowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń naukowych z podobnymi placówkami za granicą,
d. pomaganie we wzajemnym nawiązywaniu kontaktów między muzeami,
e. zbieranie materiałów i informowanie w sprawach teoretycznych, konserwatorskich, bibliograficznych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, upowszechnieniowych itp.,
f. inicjowanie i organizowanie szkoleń zawodowych pracowników zatrudnionych w muzeach,
g. popularyzowanie osiągnięć muzeów wielkopolskich poprzez prowadzenie działalności wystawienniczych.
 
3. Podejmowanie mediacji w przypadku konfliktu między muzeami a organizatorami i władzami nadrzędnymi.
Copyright ©2018 Muzeawielkopolskie.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 2667
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem