FUNDACJA MUZEÓW WIELKOPOLSKICH

Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kulturalną wielkopolskich instytucji muzealnych.

KOMUNIKAT

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
 
PREZYDENT MIASTA POZNANIA
OGŁASZA KONKURS
   na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, mogą przystąpić kandydaci spełniający kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursowym, będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 823/2019/P Prezydenta Miasta Poznania, które jest dostępne na stronie internetowej :  http://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/823-2019-p,NT0015DEBE/ 
 
Oferty należy przesyłać na adres bądź składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, pok. 115, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydata. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
Ogłoszenie konkursowe - załącznik
"Malowane kwiaty mistrzowskie warsztaty z Mirosławą Piechowicz z Kalisza" - warsztaty
od 1 maja do 30 listopada 2019 roku
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej zaprasza do udziały w warsztatach pt. „Malowane kwiaty. Mistrzowskie warsztaty z Mirosławą Piechowicz z Kalisza”. Celem warsztatów jest międzypokoleniowe przekazanie tradycji malowania tkanin zgodnie z techniką i estetyką charakterystyczną dla nieistniejącej już Kaliskiej Spółdzielni Pracy i Rękodzieła Artystycznego "Cepelia".
Warsztaty poprowadzi mistrzyni Mirosława Piechowicz, wieloletnia pracowniczka Działu Malarni kaliskiej Cepelii.

Warsztaty odbywać się będą w Kaliszu co trzy tygodnie w terminie od 1 maja do 30 listopada br. (10 spotkań warsztatowych po 3,5 h).
Rekrutacja na warsztaty trwa od 1 do 19 kwietnia.
 

Słowianie połabscy
od 11 sierpnia 2019 do 01 marca 2020roku
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Wystawa czasowa opowiadać będzie o dziejach Połabian – najbardziej na zachód wysuniętej grupie plemiennej Słowian, we wczesnym średniowieczu. Pomimo że znacząco wpłynęli oni na historię początków naszego państwa, według niektórych teorii nawet przyczynili się do przyjęcia przez Mieszka I chrztu, mało mówi się o nich w naszym kraju. A szkoda, bo stworzyli niezwykle interesującą kulturę, charakterystyczną dla całej zachodniej Słowiańszczyzny.
 

„Kozi czwartek”
konkursie plastycznym
od 10 października 2019 roku do 02 lutego 2020 roku
Muzeum Ziemi Złotowskiej
Celem konkursu jest m. in. zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze, historii i naturze regionu oraz rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej: koziej maski zakładanej na przebierańca lub przestrzennej koziej głowy w sposób trwały osadzonej na 1 m kiju, która może wydawać dźwięk kłapania. Konkurs będzie trwał od dnia 10 października 2019 do 2 lutego 2020 r. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: od przedszkolaków do dorosłych. Prace należy składać w siedzibie muzeum w terminie do 23 listopada 2019 r. Prace będą prezentowane na wystawie konkursowej w Muzeum w dniach od 28 listopada 2019 r. do 2 lutego 2020 r. Muzeum jako organizator konkursu przyzna nagrodę główną. Pozostałe nagrody będą wynikiem plebiscytu osób zwiedzających wystawę. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste zamknięcie wystawy w dniu 2 lutego 2020 r.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum-zlotow.pl.
 

"KONKURS - WINNA GÓRA - NOWE OBLICZE"
Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie na koncepcję programowo-organizacyjną instytucji kultury działającej w zespole pałacowo-parkowym w Winnej Górze.
 
W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne i zespoły autorskie tworzone przez te podmioty. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom nagród pieniężnych, których łączna pula wynosi 60.000 zł.
 
Prace konkursowe można składać do piątku 12 lipca 2019 r.
 

Copyright ©2018 Muzeawielkopolskie.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Liczba odwiedzin: 2334
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem